Úvodem


Nahoru ] [ Úvodem ] Mobilní radiové sítě 3G ] Plánování sítě ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Úvodem

Od doby, kdy byl vynalezen telefon se komunikace mezi lidmi rapidně změnila. Nedílnou součástí bylo postupné rozrůstání telekomunikačního trhu. V posledních desetiletích se však uživatelé telekomunikační sítě postupně začínají zajímat o mnohem složitější služby, než je jenom přenos hlasu. O jaké služby mají uživatelé zájem je markantně vidět na příkladu Internetu. Za posledních dvacet let prošel Internet prudkým vývojem - od sítě poskytující sdílení dokumentů, až do podoby jak ho známe dnes – jako multimediální síť. Podobný rozvoj probíhá rovněž na poli pevných sítí. Dřívější analogové linky se postupně transformují na digitální ISDN linky s mnohem většími možnostmi. Významným momentem, který přinesl radikální změny do telekomunikačních sítí,  byl nástup nových technologií spojování a přenosu, založených na použití polovodičových prvků, digitálním zpracování signálů a programovém řízení telekomunikačních systémů. Tento vývoj je patrný rovněž u mobilních sítí - když se objevily první mobilní systémy, tak jejich použití bylo limitováno cenou, slabým pokrytím a velkými terminály. Se zdokonalováním technologií  se postupně na trh dostávaly analogové mobilní systémy. Po vzrůstu poptávky po těchto zařízeních se přistoupilo k definování evropského standardu GSM, založeného na digitální technologii. Jeho kvalita, relativně nízká cena, dobré pokrytí a nabídka doplňkových služeb způsobili rychlý nárůst uživatelů. V posledních letech však tento systém začíná zaostávat za celosvětovým trendem multimediální komunikace. Vzhledem k požadavku mobility koncového uživatele se začalo pracovat na definování nového celosvětového a multimediálního komunikačního systému - systému IMT-2000.

Na těchto stránkách se zaměřím na vlastnosti a charakteristiky systému IMT-2000 (v Evropě vyvíjeného pod názvem UMTS). Na základě těchto rozborů provedu návrh buňkové sítě UMTS oblasti Hodonína.