UMTS


 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Úvodem
Mobilní radiové sítě 3G
Plánování sítě

Na těchto stránkách bych chtěl nastínit především problematiku návrhu sítě UMTS, přičemž zohledněním předpokládanou hustotu stanic a jejich provoz. Krom toho zde popíšu vývoj  a vlastnosti mobilních radiových sítí jednotlivých generací s důrazem na síť UMTS.

 

Tyto stránky vychází z mojí diplomové práce, kterou jsem zpracoval na téma Návrh sítě UMTS Hodonína a okolí na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

 

Výsledky svojí diplomové práce bych chtěl prezentovat ze dvou důvodů:

  • v době, kdy jsem zpracovával svoji diplomovou práci byly zdroje o problematice návrhu UMTS dost omezené a v jednotlivých pramenech byla vždy jen část informací. Proto zde podávám ucelený pohled.

  • další důvod je prostý: chtěl bych oslovit svého potencionálního zaměstnavatele.

 

Než začnu, tak se nevyhnu poděkování vedoucímu diplomové práce Doc. Ing. Vladimíru Kapounovi,Csc. a Dr. Ing. Tomáši Novosadovi (Nokia Networks – Texas) za velmi užitečnou metodickou pomoc a cenné rady při zpracování mojí diplomové práce.

 

Případné dotazy a připomínky k těmto stránkám směrujte na moji e-mailovou adresu. Za připomínky předem děkuji především odborníkům, kteří se uvedenou problematikou zajímají.