Mobilní radiové sítě 3G


Nahoru ] Úvodem ] [ Mobilní radiové sítě 3G ] Plánování sítě ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Mobilní radiové sítě 3G

Mobilní buňková sít umožňuje pohyb mobilního koncového zařízení (MKZ) na území pokrytém buňkami. Prostor buňky je pokryt radiovým signálem ze základnové stanice (ZS).

Původní mobilní buňkové sítě používaly analogovou frekvenční modulaci a byly většinou národní – sítě       1. generace. Buňkové systémy 2. generace jsou digitální s úzkopásmovým časovým multiplexem a tato síť byla tvořena jako Panevropská (dnes už je globální). Tento systém 2. generace bývá označován jako GSM (Globale System for Mobile Communications).

Tímto vývojem se výrazně zvětšila mobilita uživatele a proto se stal systém GSM tak využívaným.

Dalším vývojem v mobilních buňkových sítích je spojení systémů GSM a DECT ve snaze využít výhod obou systémů. Tato myšlenka byla dalším evolučním krokem k systémům třetí generace. Za největší výhody systému GSM lze považovat vyšší efektivitu využití kmitočtového pásma, širší sortiment nabízených služeb, odolnost proti odposlechu, mnohacestnému šíření a interferencím. K nevýhodám patří malá provozní kapacita, horší kvalita přenosu hovorových signálů, složitost systému a nižší rychlosti přenosu dat (9,6 kbit/s). Tyto nevýhody by mělo odstranit právě spojení se systémem DECT, mezi jehož výhody patří vysoká provozní kapacita, dobrá kvalita hovorových signálů (srovnatelná s pevnou telefonní sítí), přenos dat rychlostí 32 kbit/s, nízké pořizovací a provozní náklady a jednoduchost koncepce. Nevýhodou je pouze lokální pokrytí a omezená rychlost pohybu účastníků.

Systém GSM však začíná zaostávat za celosvětovým trendem multimediální komunikace. Proto byl vypracován nový standard IMT-2000 (International Mobile Telecommunication in the year 2000 – souhrnné označení systémů třetí generace). V Evropě je označován jako UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

 

Poznámka: případné zájemce o podrobnější vlastnosti systému GSM odkazuji na literaturu [4], [10]

 

 

Úvod do sítě 3. generace
Radiová přístupová síť - RAN
Páteřní síť - CN