Plánování sítě


Nahoru ] Úvodem ] Mobilní radiové sítě 3G ] [ Plánování sítě ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě

Základní informace

Síť 3.generace je síť mobilní – tzn., že předpokládá pohyb uživatele po určitém území. Proto musí svým signálem dostatečně toto území pokrýt, aby mohla poskytovat patřičné služby. Vzhledem ke geografickému rozmístění obyvatel je návrh sítě celkem obtížný. Při návrhu by se mělo zvážit několik základních požadavků:

·         cena vybudování,

·         kapacita,

·         pokrytí,

·         kvalita hovoru,

·         další rozvoj sítě.

V potaz se musí vzít i několik dalších činitelů ovlivňujících služby, které bude síť nabízet. Patří sem například osídlení dané oblasti, příjem obyvatel a statistické hodnoty o tom, do jaké míry uživatelé telefon používají.

Ve srovnání se systémy druhé generace je velký počet přenosových rychlostí a různorodost služeb značně komplikujícím faktorem procesu návrhu sítě 3G. U sítí 3G je mnohem složitější předpovídat zákonitosti provozu a použití jednotlivých služeb.

 

Proces plánování sítě se skládá ze dvou etap:

·         návrh bezdrátové části sítě (Radio Network Planning) – zahrnuje výpočet přenosové trasy (maximálního útlumu na trase), kapacity a patřičného počtu buněk. V této fázi návrhu se rovněž detailně (jednotlivé parametry) plánuje pokrytí určité oblasti.

·         Dimenzování sítě (Network Dimensioning) – v této fázi se stanovuje potřebný počet kanálů v BS, kapacita přenosových linek, počet RNC, počet spínacích polí v ústřednách a ostatních prvků v přenosové části sítě.

Radio Network Planning
Dimenzování sítě
Příklad návrhu