Kapacita buňky


Nahoru ] [ Kapacita buňky ] Plocha buňky ] Celkový počet buněk ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě
RNP
Kapacita buňky

Základní pojmy

 

Příklad

 

 

 

Stanovení kapacity buňky

Základní pojmy

K výpočtu kapacity buňky budeme potřebovat:

·         činitel rozprostření Gp definice zde,

·         počet uživatelů obsluhovaných jedním vysílačem (označím X ). V [9] je pro X uveden následující vzorec:

 

                            (4.1),

kde Eb je energie přenášená jedním bitem a N0 je spektrální hustota šumu.

Z uvedeného vzorce je zřejmé, že X se mění s Gp – ten je sice téměř konstantní, ale jen pro určitou službu. Pokud se změní uživatelská datová rychlost, tak se změní samozřejmě i Gp .

V [7] je uvedena následující tabulka, která zachycuje používané hodnoty bitových rychlostí:

Bitová rychlost v přenosovém kanále RB

 

[kbit/s]

Uživatelská bitová rychlost RU

 

[kbit/s]

Příklad služby

15

3,4

DCCH (3,4 kbit/s)

30

12,2 + 3,4

Řeč (12,2 kbit/s), DCCH (3,4 kbit/s)

60

28,8 + 3,4

Modem (28,8 kbit/s), DCCH (3,4 kbit/s)

120

57,6 + 3,4

Fax (57,6 kbit/s), DCCH (3,4 kbit/s)

120

12,2 + 64 + 3,4

Řeč (12,2 kbit/s), data (64 kbit/s), DCCH (3,4 kbit/s)

120

64 + 3,4

ISDN (64 kbit/s), DCCH (3,4 kbit/s)

240

12,2 + 128 + 3,4

Řeč (12,2 kbit/s), data (128 kbit/s),

DCCH (3,4 kbit/s)

240

12,2 + 144 + 3,4

Řeč (12,2 kbit/s), data (144 kbit/s),

DCCH (3,4 kbit/s)

480

12,2 + 384 + 3,4

Řeč (12,2 kbit/s), data (384 kbit/s),

DCCH (3,4 kbit/s)

 

Tab. 2: Používané hodnoty R

 

Vysvětlivky: DCCH (Dedicated Control CHannnel) – vyhrazený kontrolní kanál

 

 

 

Podstatnější vliv na změnu X má poměr Eb/N0. Z [7] pochází další tabulka. Tato tabulka vznikla na základě simulací a zachycuje typické hodnoty Eb/N0 pro různé uživatelské přenosové rychlosti a různou rychlost pohybu UE.

                      

Uplink  –  Eb/N0 [dB]

 

hlas (12.2 kbit/s ), 20ms interleaving

3 km/h       20km/h       120km/h

4                4.5               5

 

PS data, 3 km/h, 10ms interleaving

64 kbit/s    128 kbit/s    384 kbit/s

2                1.5               1

CS data, 3 km/h, 40ms interleaving

64 kbit/s    128 kbit/s     384 kbit/s

2                1.5               1

 

PS data, 120 km/h, 10ms interleaving

64 kbit/s    128 kbit/s    384 kbit/s

3.3             3                  2

Downlink  –  Eb/N0 [dB]

 

hlas (12.2 kbit/s ), 20ms interleaving

3 km/h       20km/h       120km/h

6.5             6                  6.5

 

PS data, 3 km/h, 10ms interl., BLER 10%

64 kbit/s    128 kbit/s    384 kbit/s

5.5             5                  4.5

CS data, 3 km/h, 40ms interl., BLER 1%

64 kbit/s    128 kbit/s     384 kbit/s

5                5                   5

 

PS data,120km/h,10ms interl.,BLER 10%

64 kbit/s    128 kbit/s    384 kbit/s

5                4.5               4

 

Tab. 3: Hodnoty Eb/N0

 

Vysvětlivky: BLER je průměrná dlouhodobá bloková chybovost, PS - přenos dat paketovým spínáním (Packed Switched), CS – přenos dat obvodovým spínáním (Circuit Switched)

 

 

Příklad

Pokud tedy máme určit, kolik uživatelů současně může obsluhovat jeden vysílač, tak vycházíme ze vzorce (4.1). Předpokládejme, že budeme brát v úvahu uživatele přenášející hlas (voice user) – pro přenos hlasu je postačující uživatelská bitová rychlost 12.2 kbit/s. Dále předpokládejme, že provozní zatížení, které způsobí jeden uživatel (voice user) je 30 mErl a požadovaná hodnota Eb/N0 je 4 dB.

Jako poznámku bych zde uvedl, že průměrné provozní zatížení, které způsobí uživatel přenášející data (data user) je obdobně 30 mErl.

Výpočet tedy bude vypadat následovně:

Eb/N0 = 4 dB = 2,51

Jestliže je hodnota uživatelské bitové rychlosti 12.2 kbit/s, tak na základě tab.2 dosazujeme do vzorce (4.1) hodnotu RB 30 kbit/s. 

 Buňka je tedy schopná obsloužit současně 51 uživatelů.

Nyní lze z tabulek (Erlang B Table) pro vypočtené množství kanálů (v našem případě 51) stanovit celkovou intenzitu provozního zatížení v buňce pro určité blokování. Pro blokování 2% (standardní hodnota) lze v tabulkách pro 51 kanálů najít 41,189 Erl.

Pokud tuto hodnotu ještě podělíme provozním zatížením jednoho uživatele (30 mErl), vyjde nám počet uživatelů v rámci jedné buňky (počet uživatelů jež je buňka schopna obsloužit). V našem případě tedy celkem:

 

 

Základní pojmy

 

Příklad

 

Začátek stránky