Radio Network Planning


Nahoru ] [ Radio Network Planning ] Dimenzování sítě ] Příklad návrhu ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě
RNP

Základním předpokladem pro RNP je znalost dané oblasti, na základě níž se může alespoň v hrubých rysech naplánovat síť na základě simulací. Po tomto návrhu je však nutné detailní proměření oblasti každé buňky a následná optimalizace. Proces návrhu bezdrátové části sítě je rozdělen na tři fáze: příprava, odhad počtu buněk a optimalizace sítě.

Fáze příprav

V tomto stádiu návrhu jsou vymezeny tyto cíle: kapacita a pokrytí. Je definována rovněž strategie plánování sítě – rozmístění mikrobuněk tak, aby byly schopny uvnitř budov poskytnout pokrytí při požadované vysoké přenosové rychlosti. Mikrobuňky se tedy využívají k pokrytí hustě osídleného území a uvnitř budov. Pokud budeme uvažovat území s budovami a pokrytí makrobuňkou, tak se do výpočtu zatížení linky vnáší další přídavný útlum 10 až 20 dB, který představuje útlum signálu při průchodu zdmi zástavby.

V této fázi rovněž dochází k vyhodnocování nejvhodnějšího postupu při plánování sítě. Plánování je ovlivňováno několika faktory: cenou pevných přenosových  linek, snadností získání místa pro vysílač (BS) a cenou, za jakou lze toto místo pořídit. Rozhoduje se zde rovněž o rozmístění makrobuněk, které budou vykrývat „mezery“ mezi mikrobuňkami.

 

Odhad počtu buněk

Cílem této etapy RNP je určit počet buněk na daném území. Základní body návrhu jsou zachyceny na následujícím obrázku:

 

 

Stanovení počtu buněk

 

Pokud tedy máme k dispozici údaje o ploše buňky a kapacitě buňky, může určit počet buněk na určité ploše.

 

Optimalizace sítě

Cílem této fáze RNP je (po získání počtu buněk pro určitou plochu) konkrétní rozmístění základnových stanic. Hlavní vliv při rozmísťování BS má šíření elektromagnetických vln – v reálné síti není možné získat optimální tvar buňky, protože se uplatňuje především odraz vln a útlum překážkami.

Základem zpracování této fáze je digitální mapa navrhovaného území a výkonný navrhovací software, který obsahuje údaje o výškách budov a modeluje používané antény. Operátor následně simuluje navržené rozmístění  BS. V případě nějakých nedostatků upraví rozmístění BS. Součástí této fáze je testování radiové sítě – v terénu jsou rozmístěny testovací antény. Je proměřen dosah a kvalita signálu a reálné výsledky porovnány s výsledky simulace.

 

 

Začátek stránky

Kapacita buňky
Plocha buňky
Celkový počet buněk