Dimenzování


Nahoru ] Určení počtu buněk ] [ Dimenzování ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě
Příklad návrhu
Dimenzování

Vrstva makrobuněk

 

Vrstva mikrobuněk

 

 

 

 

Na základě vypočteného množství buněk a základnových stanic, lze podle postupu, který jsem uvedl zde, stanovit potřebné množství RNC, a to pro každou vrstvu zvlášť.

Pokud tedy sečteme výsledky výpočtů pro pokrytí obcí, pokrytí dopravních tahů a pokrytí mikrobuňkami, tak získáme následující tabulku:

 

 

Počet buněk

Počet BS

Makrobuňky

65

24

Mikrobuňky

4

3

Tab. 21: Počet buněk a BS

 

K výpočtu bych zde jenom poznamenal, že proměnné cellRNCs, fillrate1, fillrate2, atd.  jsem přebral z [7] jako typické hodnoty.

 

 

Vrstva makrobuněk

Na navrhovaném území tedy máme 24 základnových stanic a celkem 65 buněk. Pokud budu předpokládat  cellsRNC = 1152,  fillrate1 = 90%. Potom je počet RNC dán vyčíslením rovnice (4.10):

Pokud dále předpokládáme btsRNC =384a  fillrate2 = 90%, rovnice (4.11) vede k výsledku:

Pokud přepokládáme následující provoz:

přenos hlasu: voiceErl = 30 mErl/uživatele, bitratevoice = 12,2 kbit/s,

PS přenos dat: avePSdata = 0,2 kbit/s na uživatele, PSoverhead = 15%, hodnotu doplňkových činitelů pro pro všechny služby bereme 40%, celkové množství uživatelů je 34191 (součet „mobilních“ uživatelů z tabulky tab.6.), maximální kapacita Iub rozhraní tpRNC = 196 Mbit/s

a fillrate3 = 90%. Použití rovnic (4.12) a (4.13) dává:

Ze tří výsledků, které mi vyšly, vezneme maximální z nich – tzn. 0,10 RNC. V praxi to znamená uvést do provozu 1 RNC s omezenou konfigurací.

 

 

1.1.1.2       Vrstva mikrobuněk

Druhou úroveň na navrhovaném území tvoří mikrobuňky – 3 základnové stanice a celkem 4 buňky. Předpoklady budou stejné jako u vrstvy makrobuněk. Výpočty vypadají tedy následovně:

- vyčíslení rovnice (4.10)

 - rovnice (4.11) vede k výsledku:

Pokud přepokládáme provoz:

přenos hlasu: voiceErl = 30 mErl/uživatele, bitratevoice = 12,2 kbit/s,

PS přenos dat: avePSdata = 0,2 kbit/s na uživatele, PSoverhead = 15%,

hodnotu doplňkových činitelů pro pro všechny služby bereme 40%, celkové množství uživatelů je 3200 (součet mobilních uživatelů z tabulek tab.7.a), tab.7.b), tab.7.c) ), maximální kapacita Iub rozhraní tpRNC = 196 Mbit/s a fillrate3 = 90%. Použití rovnic (4.12) a (4.13) dává:

 

Ze tří výsledků, které mi vyšly, vezneme maximální z nich – tzn. 0,0097 RNC. V praxi to znamená uvést do provozu 1 RNC s omezenou konfigurací.

 

 

 

Vyčíslení počtu RNC zde vychází v tak malých číslech proto, že uvažuji relativně malé území. Výpočet však dostatečně zachycuje podstatu tohoto algoritmu.

 

 

Vrstva makrobuněk

 

Vrstva mikrobuněk

 

Začátek stránky