Radiová přístupová síť - RAN


Nahoru ] Úvod do sítě 3. generace ] [ Radiová přístupová síť - RAN ] Páteřní síť - CN ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Mobilní radiové sítě 3G
RAN
Základnová stanice
Řídící jednotka radiové sítě

V této kapitole se budu detailněji věnovat radiové přístupové síti 3G. Jelikož struktura a základní funkce RAN byly nastíněny na těchto stránkách, tak bych zde vysvětlil především základní strukturu a funkce základnové stanice a řídící jednotky rádiové sítě. Rozeberu zde taktéž typy handoveru.

RAN má podobnou strukturu jako u GSM BSS. Hlavní rozdíl je v tom, že v RAN dochází k přepojování okruhů a k přepojování paketů. Oba dva druhy komutace jsou si navzájem rovny (u GSM je komutace okruhů přednější) a mění se podle druhu přenášené informace.

K přepojování okruhů dochází především u telefonních hovorů – typický je stálý bitový tok v uplinku  i downlinku. U tohoto typu spoje se vytváří spoj typu P-to-P (point-to-point … bod-bod)

Přepojování paketů se uplatňuje u větších přenosových rychlostí a je charakteristické tím, že přenosová rychlost v uplinku a downlinku může být různá a měnit se podle potřeby uživatele – asymetrický spoj. Zde vzniká spoj typu P-to-P nebo P-to-MP (point-to-multipoint … bod-mnohabod).