Páteřní sí - CN


Nahoru ] Úvod do sítě 3. generace ] Radiová přístupová s흠- RAN ] [ Páteřní s흠- CN ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Mobilní radiové sítě 3G
Páteřní sí - CN
Úvodní pojmy
Rozdělení sítě CN
Sestavení spojení

V této části se budu zabývat typy databází a identifikací v síti UMTS. Následně je zde popsáno sestavení telefonního a datového spojení v síti.