Použitá literatura

  [1]     KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě, VUT FEI, Brno 1999

 [2]     FILKA, M.: Telekomunikační vedení, VUT FEI, Brno 1988

 [3]     BURDA, J.: Zemské mobilní rádiové sítě a přenos dat, Wirelesscom, Praha 2000

 [4]     HANUS, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace, VUT FEKT, Brno 2002

 [5]     KORHONEN, J.: Introduction to 3G mobile communications, Artech House, Boston – London, 2001

 [6]     OJANPERÄ T., PRASAD R.: Wideband CDMA for third generation, Artech House, Boston – London, 1998

 [7]     LAIHO J., WACKER A., NOVOSAD T.: Radio network planning and optimisation for UMTS, John Wiley & Sons, West Sussex 2002

 [8]     SYSTRA – System training document, Nokia, Oy 1998

 [9]     3G System – Training Material, Nokia, Oy 2000

 [10]    MOLNÁR, J.: Provoz v mobilní buňkové síti - Ročníkový projekt 2, VUT FEKT Brno 2002

 [11]    NOVOTNÝ, V.: Integrované sítě, VUT FEKT, Brno 2002